Indicador 22 - Rendimento empresarial líquido (€) nas actividades do ramo de pesca; Anual
Periodicidade Anual
Fonte INE, Contas económicas da pesca