Indicador 20 - Rendimento dos factores (€) nas actividades do ramo de pesca; Anual
Periodicidade Anual
Fonte INE, Contas económicas da pesca